Showing all 2 results

0 out of 5

मंगल गहबाट आएकी कप्तान कुरो घर जादै, को मनोरञ्जनात्मक शैलीको पुस्तिका

$1.77
Author: Nick Broadhurst Illustrator: MD Hasib Uzerman Captain Kuro From Mars Is Going Home Comic Strip Series, no 12 Nepali लेखकः निक ब्रोडहर्स्ट चित्रकारः एम.डी हसिब उजेरमन मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान  कुरोको मनोरञ्जनात्मक शैलीको पुस्तिकाहरु रमाईला र शिक्षात्मक छन् । यो कथा कठिन समयमा पृथ्वीलाई मद्दत गर्न मंगल ग्रहबाट आएकी सानी बिरालीको बारेमा छ । उनले पृथ्वीका मानिसहरुलाई युद्ध कम...
0 out of 5

मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो घर जादै

$2.99
Author: Nick Broadhurst Illustrator: MD Hasib Uzerman लेखकः निक ब्रोडहर्स्ट चित्रकारः एम.डी हसिब उजेरमन बाह्र वटा पुस्तकहरु भन्दा अगाडि कप्तान कुरो पृथ्वीमा आईन् । यो उनको बाह्र वटा पुस्तक श्रृंखलाहरुको अन्तिम पुस्तक हो । कुरोले संसारलाई दूर सञ्चारको रुपमा शान्त कुराकानी गर्न सिकाइन् । बालबालिकाहरुले उनलाई धेरै मन पराउँछन् । उनले आफ्नो शान्त कुराकानी विचार गोष्ठीद्वारा सामान्य रुपमा सही र...
Loading...