This is a comic strip styled comic book.

Showing the single result

0 out of 5

मंगल गहबाट आएकी कप्तान कुरो घर जादै, को मनोरञ्जनात्मक शैलीको पुस्तिका

$1.77
Author: Nick Broadhurst Illustrator: MD Hasib Uzerman Captain Kuro From Mars Is Going Home Comic Strip Series, no 12 Nepali लेखकः निक ब्रोडहर्स्ट चित्रकारः एम.डी हसिब उजेरमन मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान  कुरोको मनोरञ्जनात्मक शैलीको पुस्तिकाहरु रमाईला र शिक्षात्मक छन् । यो कथा कठिन समयमा पृथ्वीलाई मद्दत गर्न मंगल ग्रहबाट आएकी सानी बिरालीको बारेमा छ । उनले पृथ्वीका मानिसहरुलाई युद्ध कम...
Loading...