ກັບຕັນ ຄູໂຣ ຈາກດາວອັງຄານ

Availability: In stock

$2.99

Author: Nick Broadhurst

Illustrator: MD Hasib Uzerman

Captain Kuro From Mars Series, no. 1, Lao

ຜູ້ແຕ່ງ: Nick Broadhurst

ຜູ້ວາດພາບປະກອບ: MD Hasib Uzerman

ກັບຕັນຄູໂຣຕື່ນຂຶ້ນຈາກຊາກຍານອະວະກາດຂອງນາງທິ່ຕກ. ອາກາດກຳລັງຮົ່ວອອກ.
ບ່ມີສັນຍານຈາກຈາຣອນ, ຫມູ່ຂອງນາງເລຍ.
ຄູໂຣແລ່ນໄປທຶ່ຍານຊູຊີບ, ແລ້ວກະມຸ່ງຫນ້າຂັບຍານໄປທີ່ໂລກ.
ຫນຶ່ງຊັ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ຄູໂຣກໍຜ່ານດວງຈັນ.

Below is the Captain Kuro Melody Soundtrack by Tschix. For more information on it please read the soundtrack section on this piece.

 

Quantity :
ກັບຕັນຄູໂຣຕື່ນຂຶ້ນຈາກຊາກຍານອະວະກາດຂອງນາງທິ່ຕກ. ອາກາດກຳລັງຮົ່ວອອກ.
ບ່ມີສັນຍານຈາກຈາຣອນ, ຫມູ່ຂອງນາງເລຍ.
ຄູໂຣແລ່ນໄປທຶ່ຍານຊູຊີບ, ແລ້ວກະມຸ່ງຫນ້າຂັບຍານໄປທີ່ໂລກ.
ຫນຶ່ງຊັ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ຄູໂຣກໍຜ່ານດວງຈັນ.
ນາງເປັນຈັ່ງມາຣ໌ຕິນຟິວອັພ, ແລ້ວກໍຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ, ຄືສິຣ້ອງໄຫ້.
ແລ້ວນາງກະເປິດປະຕູອອກຊ້າໆ.

ມີສັດໂຕຫນຶ່ງຣ້ອງ ແລ້ວກະໂດດອອກມາໃນອາກາດ, ເຣັດໃຫ້ນາງຕກໃຈ.
ນົກແກ້ວຂາວຫົວ, “ຂ້ອຍຊື່ອ ໂຟບອນ, ນີ້ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ຂອງຂ້ອຍ”
“ນີ້ແມ່ນບ້ານຂອງເຈົ້າບໍ່?” ຄູໂຣຖາມ.

ໂຟບອນພະຍັກຫນ້າ, “ເຈົ້າບ່ແມ່ນຄົນແຖວນີ້, ແມ່ນບໍ່?”
“ບໍ່ແມ່ນ” ນາງຊີ້ໄປທິ່ທ້ອງຟ້າ.
ໂຟບອນແນມເບິ່ງ “ນັ່ນມັນເປັນທີ່ແສນໄກ ແລ້ວເຈົ້າເວົ້າໄດ້ຈັ່ງໄດ ນົກແກ້ວຂາວ?”

.

.
AUTHOR: Nick Broadhurst

ILLUSTRATOR: MD Hasib Uzerman (Uzzaman)

GENRE: Sci-Fi & Fantasy

RELEASED: 2018 Jul 26

LANGUAGE: LO Lao

LENGTH: 29 Pages

PUBLISHER: Sequetus Publishing

SELLER: Sequetus Publishing

SIZE: PDF – 7.3 MB XPS – 5.4 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ກັບຕັນ ຄູໂຣ ຈາກດາວອັງຄານ”

Your email address will not be published.

Loading...