ಮಾರ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊರೋ

Availability: In stock

$2.99

Author: Nick Broadhurst

Illustrator: MD Hasib Uzerman

Captain Kuro From Mars Series, no. 1, Kannadan

ತನ್ನ ಹಾಳಾದ ಗಗನನೌಕೆ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊರೋ ಎದ್ದಳು. ಗಾಳಿ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಜರೋನ್ ನ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೂರೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪಾಡ್ ನತ್ತ ಓಡಿ , ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಹಾದಿ ಇರಿಸಿದಳು.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಕೂರೋ ಚಂದ್ರನ ಹಾದು ಹೋದಳು. ಅವಳು ಮಾರ್ಶಿಯನ್ ಬೆಕ್ಕಿನಂಥವಳು, ದುಃಖದಿಂದ, ಅಳುವಂತೆ ಅನುಸ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ಲು.
ಕೂರೋ ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪಾಡ್ ತಳಕೆಳಕಾಗಿ , ಮೋಡಗಳಿಂದ ಬಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು.
ತೂಗಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಹಸಿರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂರೋ ಆಚೆ ನೋಡುದ್ಲು.

Below is the Captain Kuro Melody Soundtrack by Tschix. For more information on it please read the soundtrack section on this piece.

Quantity :
ತನ್ನ ಹಾಳಾದ ಗಗನನೌಕೆ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊರೋ ಎದ್ದಳು. ಗಾಳಿ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಜರೋನ್ ನ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೂರೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪಾಡ್ ನತ್ತ ಓಡಿ , ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಹಾದಿ ಇರಿಸಿದಳು.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಕೂರೋ ಚಂದ್ರನ ಹಾದು ಹೋದಳು. ಅವಳು ಮಾರ್ಶಿಯನ್ ಬೆಕ್ಕಿನಂಥವಳು, ದುಃಖದಿಂದ, ಅಳುವಂತೆ ಅನುಸ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ಲು.

ಕೂರೋ ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪಾಡ್ ತಳಕೆಳಕಾಗಿ , ಮೋಡಗಳಿಂದ ಬಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು.
ತೂಗಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಹಸಿರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂರೋ ಆಚೆ ನೋಡುದ್ಲು. ಉಗುಳು ನುಂಗುತ್ತ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ಲು.
ಅವಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಕಿರಿಚುತ್ತಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತು.
ಕೊಕಟೂ ನಗುತ್ತಾ, “ನಾನು ಫೋಬೋನ್. ಇದು ನನ್ನ ಮರ.” “ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ನಾ?” ಅಂತ ಕೂರೋ ನ ಕೇಳಿತು.
ಫೋಬೋನ್ ತಲೆದೂಗಿತು. “ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ?”
“ಇಲ್ಲ.”. ಕೂರೋ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ತೋರುಸ್ತು.
ಫೋಬೋನ್ ಮೇಲೆ ನೂಡ್ತು. “ಅದು ಬಹಳ ದೂರ. ನೀನು ಕೊಕಟೂ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀ?”

.

.
AUTHOR: Nick Broadhurst

ILLUSTRATOR: MD Hasib Uzerman (Uzzaman)

GENRE: Sci-Fi & Fantasy

RELEASED: 2019 Jul 01

LANGUAGE: KA Kannadan

LENGTH: 27 Pages

PUBLISHER: Sequetus Publishing

SELLER: Sequetus Publishing

SIZE: PDF – 6.5 MB    XPS – 4.8 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಾರ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊರೋ”

Your email address will not be published.

Loading...