मंगळपासून कॅप्टन कुरो

Availability: Out of stock

$2.99

Author: Nick Broadhurst

Illustrator: MD Hasib Uzerman

Captain Kuro From Mars Series, no. 1, Marathi

कॅप्टन कुरोला तिच्या विखुरलेल्या स्पेसशिपमध्ये जाग आली |
हवे चा बाहेर स्त्राव होत होता|
तिच्या मित्र, जारोनची कोणतीही माहिती नव्हती|
कुरो आपातकालीन निकास यंत्रा कडे धावली आणी तिने पृथ्वी दिसली|
एक तास नंतर, कुरोने चंद्र पार केला |
तिला मंगळ ग्रहाची आठवण आली आणि ती रडून पडेल तेवढी उदास झाली|
ती पूर्णपणे एकटी होती |
कुरोच्या आणीबाणीच्या निर्वासन उपकरण ढगांतून खाली उतरले आणि एका झाडा मध्ये अडकले |

Below is the Captain Kuro Melody Soundtrack by Tschix. For more information on it please read the soundtrack section on this piece.

Out of stock

कॅप्टन कुरोला तिच्या विखुरलेल्या स्पेसशिपमध्ये जाग आली |
हवे चा बाहेर स्त्राव होत होता|
तिच्या मित्र, जारोनची कोणतीही माहिती नव्हती|

कुरो आपातकालीन निकास यंत्रा कडे धावली आणी तिने पृथ्वी दिसली|
एक तास नंतर, कुरोने चंद्र पार केला |
तिला मंगळ ग्रहाची आठवण आली आणि ती रडून पडेल तेवढी उदास झाली|
ती पूर्णपणे एकटी होती |
कुरोच्या आणीबाणीच्या निर्वासन उपकरण ढगांतून खाली उतरले आणि एका झाडा मध्ये अडकले |
कुरोनी बाहेर भीती वाटेल तशी हिरवी गोष्ट बघितली |
घाबरून तिने हळुवांश दरवाजा उघडला |
एक प्राणी ओरडले,हवे मध्ये धडक भरली आणि तिला घाबरवून टाकली |
कुकाटू हसले, “मी फोबोन आहे| हे माझे झाड आहे|”
“हे तुमचे घर आहे का?” कुरोनी विचारले|

.

.
AUTHOR: Nick Broadhurst

ILLUSTRATOR: MD Hasib Uzerman (Uzzaman)

GENRE: Sci-Fi & Fantasy

RELEASED: 2019 Feb 28

LANGUAGE: MI Marathi

LENGTH: 27 Pages

PUBLISHER: Sequetus Publishing

SELLER: Sequetus Publishing

SIZE: PDF – 4.9 MB XPS – 4.4 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मंगळपासून कॅप्टन कुरो”

Your email address will not be published.

Loading...