மார்ஸ்ல் இருந்து கேப்டன் குரோவ்

Availability: In stock

$2.99

Author: Nick Broadhurst

Illustrator: MD Hasib Uzerman

Captain Kuro From Mars Series, no. 1, Tamil (Version 2)

கேப்டன் குரோ தனது உடைந்த விண்கலத்தில் எழுந்தாள். காற்று கசிந்தது. அவரது நண்பர் ஜரோன் பற்றி எந்த அறிகுறியும் இல்லை. குரோவ் தப்பிக்கும் பாதையில் ஓடி, பூமிக்கு பாதையை அமைத்தார்.
ஒரு மணி நேரம் கழித்து, குரோ சந்திரனை கடந்து சென்றார். அவள் ஒரு மார்டியன் பீல்அப், மற்றும் அழுவது போல சோகமாக இருந்தால். அவள் தனியாக இருந்தாள்.
குரோவின் தப்பிக்கும் பாதை மேகங்கள் வழியாக வந்து, தலைகீழாகி….

Below is the Captain Kuro Melody Soundtrack by Tschix. For more information on it please read the soundtrack section on this piece.

Quantity :
கேப்டன் குரோ தனது உடைந்த விண்கலத்தில் எழுந்தாள். காற்று கசிந்தது. அவரது நண்பர் ஜரோன் பற்றி எந்த அறிகுறியும் இல்லை. குரோவ் தப்பிக்கும் பாதையில் ஓடி, பூமிக்கு பாதையை அமைத்தார்.
ஒரு மணி நேரம் கழித்து, குரோ சந்திரனை கடந்து சென்றார். அவள் ஒரு மார்டியன் பீல்அப், மற்றும் அழுவது போல சோகமாக இருந்தால். அவள் தனியாக இருந்தாள்.

குரோவின் தப்பிக்கும் பாதை மேகங்கள் வழியாக வந்து, தலைகீழாகி, ஒரு மரத்தில் சிக்கிக்கொண்டது.
குரோ பயமுறுத்தும் பெரிய பச்சை நிற காரியங்களை ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான். விழுங்கிக்கொண்டு, மெதுவாக கதவைத் திறந்தார்
ஒரு உயிரினம் கூச்சலிட்டு உள்ளேநுழைந்து, அவளை பயமுறுத்துகிறது.

“நான் ஃபாபன், இது என் மரம்” என்று காக்கட்டூ சிரித்தது.
“இது உங்கள் இல்லமா?” குரோவிடம் கேட்டார்.
ஃபோபோன் ஆம் என்று தலையை அசைத்தான். ” நீங்கள் இங்க உள்ளவர்கள் அல்ல, அப்படிதானே?”
“இல்லை.” குரோ வானத்தை சுட்டிக்காட்டினார்.
ஃபோபோன் பார். “இது ஒரு நீண்ட வழி, நீங்கள் எப்படி காக்கட்டூ பேசுகிறீர்கள்?”

.

.
AUTHOR: Nick Broadhurst

ILLUSTRATOR: MD Hasib Uzerman (Uzzaman)

GENRE: Sci-Fi & Fantasy

RELEASED: 2019 Mar 01

LANGUAGE: TM Tamil (version 2)

LENGTH: 27 Pages

PUBLISHER: Sequetus Publishing

SELLER: Sequetus Publishing

SIZE: PDF – 6.3 MB XPS – 4.6 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மார்ஸ்ல் இருந்து கேப்டன் குரோவ்”

Your email address will not be published.

Loading...